At gå til psykolog

Med tilskud
Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp.
Det kræver dog, at du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse:

  • røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmord
  • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år
Visse kommuner giver hel eller del-vis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

 


Benedicte Reventlow :: Kløften 29 :: 4760 Vordingborg :: Tlf. 5534 0245/2890 7757 :: reventlow@nyraad.net