Velkommen

De fleste mennesker støder i deres tilværelse på modgang, kriser og tab. I sådanne situationer ønsker mange at komme videre i deres liv, og løse deres problemer på en bedre måde end hidtil. Som psykolog taler jeg med dig om det som er vanskeligt og støtter dig. Gennem den psykologiske viden og redskaber kan samtalen hjælpe dig.

Hvert menneske er unikt men samtidig har vi som mennesker nogle fælles træk. Når vi oplever at problemerne tårner sig op eller vi møder meget modgang kan vi slås ud af kurs. Da kan der være brug for samtaler med en psykolog.

I samtaler med mig møder du en nærværende og engageret professionel samtalepartner, der både udfordrer dig, men samtidig lægger vægt på at møde dig med varme, respekt og anerkendelse.

Tavshedspligt og etiske regler

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt psykologloven. Jeg har tavshedspligt og arbejder efter etiske regler der sikrer en anstændig behandling som klient.