Priser

Ved henvisning over sygesikring dvs. fra egen læge kan visse klientgrupper få et tilskud.

Det drejer sig om mennesker udsat for:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. (Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet)
 • Personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression over 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, over 18 år.

Henvisningen skal hentes af psykologen inden der er gået en måned ellers skal den fornys gennem egen læge.

Egen betaling udgør 1/7 2021 første samtale kr. 420,17 efterfølgende 11 gange kr. 350,36 pr.gang. Beløbet bliver reguleret 2 gange årligt.

Sygesikring Danmark yder tilskud.

Ved henvisningsårsag 10 eller 11 har klienten mellem 18-21 år fuldt tilskud. Dette gælder også for 21-24 årige som forsøgsordning indtil 31/12 2021

Der kan også være mulighed for tilskud til psykologhjælp gennem forsikringsselskaber. Jeg samarbejder med flere forskellige sundhedsforsikringer samt fødegangen på Nykøbing Falster sygehus.